Kontakt

Grupa Pracuj S.A.

Prosta Office Centre
ul. Prosta 51
00-838 Warszawa
tel. (22) 373 73 00
fax: (22) 373 73 01
biuro@pracuj.pl

NIP: 522-25-40-366
KRS: 0000407641
Regon: 016299966
Wysokość kapitału
zakładowego:
527.516,30 PLN