Communication Partners sp. z o. o.

text1

Informacje prawne dotyczące Communication Partners sp. z o.o.

W związku z zamiarem dokonania zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych połączenia spółki Communication Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie poprzez przeniesienie całego jej majątku na spółkę Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, stanowiącego łączenie się przez przejęcie, Zarząd Communication Partners sp. z o.o. działając na podstawie art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udostępnia Plan Połączenia do publicznej wiadomości.

Plan połączenia_Communication Partners sp. z o. o._Grupa Pracuj S.A.