CSR

Parallax img1

CSR Grupy Pracuj

Text1

Realizując nasze cele biznesowe, działamy odpowiedzialnie w stosunku do naszych partnerów i pracowników oraz aktywnie uczestniczymy w przedsięwzięciach mających na celu dobro społeczne i promocje dobrych praktyk na rynku. Prezentujemy nasze działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w 6 obszarach.

Pracownicy

Pracownicy

To, co lubią w Grupie Pracuj ludzie, którzy tutaj pracują, to przede wszystkim wyjątkowa atmosfera. Zapewnia ją swobodna komunikacja między kadrą kierowniczą a pracownikami, elastyczne podejście do godzin pracy, wartości, które są nam wszystkim bliskie oraz słuchanie tego, co mówią do nas nasi Pracownicy.

Klienci

Klienci

W relacjach z naszymi Klientami kładziemy nacisk na jasne zasady współpracy oraz dostarczanie jak najbardziej skutecznych rozwiązań z zakresu rekrutacji. Dzielimy się z naszymi Klientami wiedzą o rynku pracy, rekrutacji i kształtowaniu wizerunku pracodawcy.

Poszukujacy pracy

Poszukujący pracy

Poszukującym pracy staramy się zapewnić jak największą liczbę rzetelnych ofert pracy w serwisie Pracuj.pl. Doradzamy i edukujemy, jak skutecznie szukać pracy, w jaki sposób kształtować swoją drogę zawodową.

Otoczenie biznesowe

Otoczenie biznesowe

Przedstawiciele Grupy Pracuj chętnie dzielą się z dziennikarzami wiedzą na temat rynku pracy, rekrutacji. Eksperci Grupy Pracuj co kwartał przygotowują raporty „Rynek Pracy Specjalistów”, które opisują aktualną sytuację na rynku pracy. Raporty dostępne są w Centrum Prasowym Grupy Pracuj.

Koalicja na rzecz Przyjaznej Rekrutacji jest efektem współpracy marki eRecruiter oraz firm partnerskich, które wsparły nas w jej tworzeniu. W ramach Koalicji powstał Kodeks Dobrych Praktyk w Rekrutacji, który ma być wskazówką dla środowiska HR, jakimi zasadami warto kierować się w procesach rekrutacyjnych.


Środowisko naturalne

Środowisko naturalne

W Grupie Pracuj podejmowanych jest wiele działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego. Segregujemy surowce wtórne, współpracujemy z dostawcami materiałów biurowych przyjaznych dla środowiska naturalnego, nie używamy plastikowych kubków, oszczędzamy papier, w łazienkach zamontowane są czujniki światła. W celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla ograniczamy podróże służbowe na rzecz telekonferencji.

Zaangażowanie społeczne

Zaangażowanie społeczne

W ramach naszego zaangażowania społecznego dążymy do wsparcia inicjatyw mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i wsparcie w odnalezieniu się na rynku pracy.