Informacje prawne dotyczące Grupa Pracuj S.A.

text

Informacje prawne dotyczące Grupa Pracuj S.A.

W związku z zamiarem dokonania zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych połączenia spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie poprzez przeniesienie całego jej majątku na spółkę Grupa Pracuj Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stanowiącego łączenie się przez przejęcie, Zarząd Grupa Pracuj S.A. działając na podstawie art. 500 § 2 (1) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udostępnia Plan Połączenia do publicznej wiadomości.

Plan połączenia Grupa Pracuj Holding sp. z o.o. _Grupa Pracuj S.A.