Kontakt

text1

 • Grupa Pracuj sp. z o.o.

  • ul. Prosta 68
   00-838 Warszawa

   tel.(22) 373 73 00
   fax: (22) 373 73 01
   [email protected]
  • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
   NIP: 527-274-96-31
   KRS 0000584545
   REGON: 362970301

   Wysokość kapitału zakładowego:
   335 366 850,00 zł

  Inspektor Ochrony Danych Grupy Pracuj
  Agnieszka Witaszek
  [email protected]

 • Kontakt dla mediów

  Logo Grupa Pracuj

  DLA MEDIÓW

text2

Biura regionalne