Omówienie wyników Grupy Pracuj za 1. kw. 2022 roku – nagranie prezentacji Zarządu

Parallax img

Omówienie wyników Grupy Pracuj za 1. kw. 2022 roku
– nagranie prezentacji Zarządu

intro text