Akcjonariat

Parallax img

Akcjonariat

intro text

akcje

Akcjonariusze Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
Przemysław Gacek(1) 36.067.687 53,0% 36.067.687 53,0%
TCV Luxco 8.638.861 12,7% 8.638.861 12,7%
Maciej Noga 5.799.227 8,5% 5.799.227 8,5%
Pozostali 17.598.475 25,8% 17.598.475 25,8%
Razem 68.104.250 100,0% 68.104.250 100,0%

(1) bezpośrednio i pośrednio poprzez Frascati Investments sp. z o.o.