Contact

text1

 • Grupa Pracuj sp. z o.o.

  • ul. Prosta 68
   00-838 Warszawa
   tel. (22) 37 37 300

   Customer
   [email protected]

   Users
   [email protected]
  • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
   NIP: 527-274-96-31
   KRS 0000584545
   REGON: 362970301

   Wysokość kapitału zakładowego:
   334 097 600,00 zł

 • Relations with the media

text2

Regional offices