Contact

text1

 • Grupa Pracuj sp. z o.o.

  • ul. Prosta 68
   00-838 Warszawa
   tel. (22) 37 37 300

   Customer
   [email protected]

   Users
   [email protected]

  • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
   XII Wydział Gospodarczy
   Krajowego Rejestru Sądowego
   NIP: 527-274-96-31
   KRS 0000584545
   REGON: 362970301

   Wysokość kapitału zakładowego: 334 866 850,00 zł

  Data Protection Officer
  Izabela Maciejewska
  [email protected]

 • Relations with the media

text2

Regional offices