06.12.2021 · 1/2021

Przystąpienie do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji

Godzina: 18:08

Zarząd Grupa Pracuj S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 6 grudnia 2021 r. Emitent przystąpił do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji („ESPI”) i począwszy od tego dnia będzie przekazywać informacje za pomocą systemu ESPI.

Podstawa prawna: §11 ust. 1 Regulaminu korzystania z ESPI.