15.12.2021 · 10/2021

Otrzymanie zawiadomień na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej

Godzina: 17:32

Grupa Pracuj S.A. („Emitent”) informuje, że: (i) w dniu 15 grudnia 2021 r. otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) od Macieja Nogi; (ii) w dniu 14 grudnia 2021 r. otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 od Przemysława Gacka (razem „Zawiadomienia”). Zawiadomienia dotyczą sprzedaży przez Macieja Nogę i Przemysława Gacka akcji Emitenta w wyniku rozliczenia oferty publicznej akcji Emitenta, prowadzonej na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 listopada 2021 r.

Zawiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.