26.06.2023 · 10/2023/K

Korekta raportu bieżącego nr 10/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. – podpisy osób reprezentujących Spółkę

26 czerwca 2023, 19:08

Zarząd spółki Grupa Pracuj S.A. („Spółka”) informuje, że z przyczyn technicznych w raporcie bieżącym nr 10/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. dotyczącym otrzymania zawiadomienia na podstawie art. 69 i 69a Ustawy o Ofercie Publicznej w arkuszu o nazwie „PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ” nie zostały zaczytane stosowne informacje. Prawidłowe informacje to:

2023-06-26       Gracjan Fiedorowicz     Członek Zarządu          Gracjan Fiedorowicz

2023-06-26       Rafał Nachyna              Członek Zarządu          Rafał Nachyna

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w pozostałym zakresie raport bieżący nr 10/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. pozostaje bez zmian.