26.06.2023 · 11/2023

Otrzymanie powiadomień o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze oraz osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

26 czerwca 2023, 16:34

Zarząd spółki Grupa Pracuj S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 czerwca 2023 r. otrzymał powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE od: 

(i) osoby pełniącej obowiązki zarządcze - Macieja Nogi, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, oraz 

(ii) Fundacji Rodzinnej MAN w organizacji - osoby blisko związanej z Maciejem Nogą, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki.