11.09.2023 · 12/2023

Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy o Ofercie Publicznej

11 września 2023, 16:15

Zarząd spółki Grupa Pracuj S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 września 2023 r. otrzymał od TCV Luxco Perogie S.à r.l. zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie dotyczy rozliczenia transakcji sprzedaży akcji po przeprowadzeniu procesu przyspieszonej budowy księgi popytu na akcje Spółki. 

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia.