22.06.2022 · 16/2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2022 r.

Godzina: 14:59

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

Treść raportu:

Zarząd Grupa Pracuj S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 czerwca 2022 r. wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Załącznik:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ.