27.06.2022 · 17/2022

Zamknięcie transakcji nabycia udziałów w spółce Spoonbill Holding GmbH

Godzina: 20:57

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r., Zarząd spółki Grupa Pracuj S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 czerwca 2022 r. nastąpiło zamknięcie transakcji nabycia przez Spółkę 25.000 udziałów reprezentujących 100% kapitału zakładowego w spółce Spoonbill Holding GmbH oraz pośrednio 100% udziałów w spółkach Spoonbill GmbH, softgarden e-recruiting GmbH i absence.io GmbH od spółki Eden Investment S.à r.l. (kontrolowanej przez alternatywną firmę inwestycyjną Investcorp) i spółki Stefan Schüffler Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt) („Transakcja”).

Zamknięcie Transakcji, w tym zapłatę ostatecznej łącznej ceny sprzedaży wynoszącej 117.602.664 EUR oraz przejście tytułu prawnego do nabywanych udziałów na Spółkę, strony potwierdziły podpisaniem stosownego protokołu w dniu 27 czerwca 2022 r.
Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że na potrzeby sfinansowania części ceny sprzedaży Spółka dokonała pociągnięcia środków w wysokości 399.999.999 PLN z kredytu terminowego, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r.