30.11.2022 · 28/2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 listopada 2022 r.

15:42

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

Treść raportu:

Zarząd spółki Grupa Pracuj S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 listopada 2022 r. wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Załącznik:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ.