14.01.2022 · 3/2022

Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o Ofercie Publicznej

Godzina 17:25

Grupa Pracuj S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 14 stycznia 2022 r. otrzymał wspólne zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od TCV Luxco Perogie S.à r.l., TCV IX, L.P., Technology Crossover Management IX, L.P. oraz Technology Crossover Management IX, Ltd o zmianie dotychczas posiadanej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.