09.12.2021 · 6/2021

Otrzymanie zawiadomień na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej

Godzina: 17:14

Grupa Pracuj S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 9 grudnia 2021 r. otrzymał: zawiadomienia na podstawie art. 69 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Goldman Sachs Bank Europe SE oraz od Citigroup Global Markets Europe AG o nabyciu akcji Emitenta w celu umożliwienia rozliczenia oferty publicznej akcji Emitenta oraz dostarczenia akcji wybranym zagranicznym inwestorom instytucjonalnym w ramach oferty publicznej 15.134.278 akcji Emitenta (zawiadomienia Goldman Sachs Bank Europe SE oraz Citigroup Global Markets Europe AG razem jako „Zawiadomienia”), prowadzonej na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 listopada 2021 r.

Zawiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.