18.06.2024 · 6/2024

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 czerwca 2024 r.

18 czerwca 2024, 17:07

Zarząd spółki Grupa Pracuj S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 czerwca 2024 r.

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbyło się zgodnie z porządkiem obrad ogłoszonym przez Zarząd w raporcie bieżącym nr 5/2024 oraz na stronie internetowej Spółki w dniu 21 maja 2024 r. Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu do podjętych uchwał.