10.12.2021 · 7/2021

Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej

Godzina: 18:04

Grupa Pracuj S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 10 grudnia 2021 r. otrzymał wspólne zawiadomienie na podstawie art. 69 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od TCV Luxco Perogie S.à r.l. („TCV Luxco”), TCV IX, L.P., Technology Crossover Management IX, L.P. oraz Technology Crossover Management IX, Ltd („Zawiadomienie”) o sprzedaży przez TCV Luxco akcji Emitenta w wyniku rozliczenia oferty publicznej akcji Emitenta, prowadzonej na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 listopada 2021 r.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.