18.06.2024 · 7/2024

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 czerwca 2024 r. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

18 czerwca 2024, 17:13

Zarząd spółki Grupa Pracuj S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 136.530.052,00 zł, tj. w wysokości 2,00 zł na jedną akcję.

Liczba akcji objętych dywidendą to 68.265.026 akcji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczyło dzień dywidendy na dzień 24 czerwca 2024 r. oraz ustaliło termin wypłaty dywidendy na dzień 5 lipca 2024 r.