Dla Inwestorów

Parallax img

Dla Inwestorów

intro text


Notowania | Akcjonariat |
Dywidenda 


Raporty bieżąceŁad korporacyjny Oferta publiczna akcji (IPO) 


Wykres wskazuje dane na koniec sesji dnia poprzedniego.

Kontakt dla inwestorów

NBS Communications

Maciej Szczepaniak | tel. 514 985 845
Marcin Gocłowski | tel. 601 289 379
e-mail: [email protected]