Dla Inwestorów

Parallax img

Dla Inwestorów

intro text


Notowania | Akcjonariat |
Dywidenda| Walne zgromadzenia

Raporty bieżące | Raporty okresowe | PrezentacjeŁad korporacyjny |(IPO) 


KALENDARIUM INWESTORA

22.04.2022 r. Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2021 rok
24.05.2022 r. Raport kwartalny za 1. kw. 2022 roku
27.09.2022 r. Raport za pierwsze półrocze 2022 roku
24.11.2022 r. Raport kwartalny za 3. kw. 2022 roku

Kontakt

Grupa Pracuj

Monika Banasiak
IR Manager

tel. 668 378 793
e-mail: [email protected]