Dywidenda

Parallax img

Dywidenda

intro text

Polityka w zakresie wypłaty dywidendy

W perspektywie średniookresowej intencją Spółki jest wypłata dywidendy na poziomie nie niższym niż 50% zysku netto za dany rok obrotowy.
Intencją Spółki jest wypłata dywidendy, o ile pozwolą na to możliwości finansowe Spółki, warunki rynkowe oraz bieżące potrzeby inwestycyjne.