Notowania

Parallax img

Notowania

intro text

Grupa Pracuj S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych 9 grudnia 2021 r.
Akcje Spółki notowane są na rynku głównym GPW w systemie notowań ciągłych pod oznaczeniem „GPP”.


Wykres wskazuje dane na koniec sesji dnia poprzedniego.