26.06.2023 · 10/2023

Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 i 69a Ustawy o Ofercie Publicznej

26 czerwca 2023, 16:26

Zarząd spółki Grupa Pracuj S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2023 r. otrzymał od Fundacji Rodzinnej MAN w organizacji oraz Macieja Nogi zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki na podstawie (i) art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), (ii) art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy o Ofercie oraz (iii) art. 69a ust. 1 pkt 3) Ustawy o Ofercie. Zawiadomienie dotyczy przeniesienia akcji Spółki przez Macieja Nogę do Fundacji Rodzinnej MAN w organizacji w drodze darowizny.