Kontakt

text1

 •  

  Grupa Pracuj S.A.

  • ul. Prosta 68
   00-838 Warszawa
   tel. (22) 37 37 300

   Jeśli jesteś klientem,
   napisz tutaj:

   [email protected]

   Jeśli jesteś użytkownikiem,
   napisz tutaj:

   [email protected]

  • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
   XIII Wydział Gospodarczy
   Krajowego Rejestru Sądowego
   NIP: 527-274-96-31
   KRS 0000913770
   REGON: 362970301

   Wysokość kapitału zakładowego:
   341.325.130,00 zł
   wpłacony w całości.

  Inspektor Ochrony Danych Grupy Pracuj
  Izabela Maciejewska
  [email protected]

 •  

  Kontakt dla mediów

text2

Regionalne Biura Sprzedaży