Raport Roczny

Parallax img

Raporty okresowe

intro text


Raport roczny za 2021 r.

Pobierz Raport Roczny Grupa Kapitałowa Grupa Pracuj S.A. 2021 (ESPI)

Dokumenty w formacie PDF są tylko odwzorowaniem raportu właściwego w formacie xhtml

Pobierz List do Akcjonariuszy
Pobierz Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa Pracuj S.A. i GK Grupa Pracuj S.A.
Pobierz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Grupa Pracuj S.A.
Pobierz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupa Pracuj S.A.
Pobierz Sprawozdanie z badania audytora - skonsolidowane
Pobierz Sprawozdanie z badania audytora - jednostkowe
Pobierz Oświadczenia Rady Nadzorczej
Pobierz Spreadsheet
Pobierz Prezentacja
Pobierz Factsheet
Przejdź  Omówienie wyników Grupy Pracuj za 2021 r. – nagranie prezentacji Zarządu