Omówienie wyników Grupy Pracuj za 2021 r. – nagranie prezentacji Zarządu

Parallax img

Omówienie wyników Grupy Pracuj za 2021 r.
– nagranie prezentacji Zarządu

intro text