Raporty bieżące

Parallax img

Raporty bieżące

intro text


BIEŻĄCE | EBI 

2022 2021

23.03.2022 | Raport 06/2022 | Otrzymanie powiadomienia o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

16.03.2022 | Raport 05/2022 | Uzupełnienie raportu bieżącego 5/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. – informacje na temat zakończenia oferty publicznej

28.01.2022 | Raport 04/2022 | Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.

14.01.2022 | Raport 03/2022 | Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o Ofercie Publicznej

10.01.2022 | Raport 02/2022 | Informacja o zakończeniu w dniu 7 stycznia 2022 r. okresu stabilizacji kursu akcji Grupa Pracuj S.A. notowanych na rynku regulowanym GPW

07.01.2022 | Raport 01/2022 | Informacja o działaniach stabilizujących w okresie od 3 do 5 stycznia 2022 r.

2021

31.12.2021 | Raport 16/2021 | Informacja o działaniach stabilizujących w okresie od 27 do 30 grudnia 2021 r.

24.12.2021 | Raport 15/2021 | Informacja o działaniach stabilizujących w okresie od 20 do 23 grudnia 2021 r.

18.12.2021 | Raport 14/2021 | Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej

18.12.2021 | Raport 13/2021 |Informacja o działaniach stabilizujących w okresie od 14 do 17 grudnia 2021 r.

16.12.2021 | Raport 12/2021 | Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej

15.12.2021 | Raport 11/2021 | Informacja o działaniach stabilizujących w okresie od 9 do 13 grudnia 2021 r.

15.12.2021 | Raport 10/2021 | Otrzymanie zawiadomień na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej

15.12.2021 | Raport 9/2021 | Otrzymanie powiadomienia o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

15.12.2021 | Raport 8/2021 |Otrzymanie powiadomień o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

10.12.2021 | Raport 7/2021 | Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej

09.12.2021 | Raport 6/2021 | Otrzymanie zawiadomień na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej

09.12.2021 | Raport 5/2021 | Informacje na temat zakończonej oferty publicznej

08.12.2021 | Raport 4/2021 | Wprowadzenie akcji Grupa Pracuj S.A. do obrotu giełdowego

08.12.2021 | Raport 3/2021 | Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Grupa Pracuj S.A.

06.12.2021 | Raport 2/2021 | Dopuszczenie akcji Grupa Pracuj S.A. do obrotu giełdowego

06.12.2021 | Raport 1/2021 | Przystąpienie do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji