Raporty bieżące

Parallax img

Raporty bieżące

intro text


BIEŻĄCE | EBI 

2022 2021

10.08.2022 | Raport 22/2022 | Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii D

10.08.2022 | Raport 21/2022 | Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na Głównym Rynku GPW

09.08.2022 | Raport 20/2022 | Rejestracja zmian Statutu Spółki

02.08.2022 | Raport 19/2022 | Oświadczenie KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii D

11.07.2022 | Raport 18/2022 | Rejestracja zmiany Statutu Spółki (rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego)

27.06.2022 | Raport 17/2022 | Zamknięcie transakcji nabycia udziałów w spółce Spoonbill Holding GmbH

22.06.2022 | Raport 16/2022 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2022 r.

22.06.2022 | Raport 15/2022 | Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2022 r. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

22.06.2022 | Raport 14/2022 | Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2022 r.

14.06.2022 | Raport 13/2022 | Zawarcie przez spółkę Grupa Pracuj S.A. umowy nabycia udziałów w spółce Spoonbill Holding GmbH

14.06.2022 | Raport 12/2022 | Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie rozpoczęcia z Investcorp negocjacji szczegółowych warunków umowy nabycia 100% udziałów w spółce Spoonbill Holding GmbH

14.06.2022 | Raport 11/2022 | Zawarcie przez Spółkę umowy kredytowej

06.06.2022 | Raport 10/2022 | Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D Grupy Pracuj S.A.

25.05.2022 | Raport 09/2022 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Pracuj S.A. na dzień 22 czerwca 2022 r.

23.05.2022 | Raport 08/2022 | Podjęcie przez Zarząd uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz przydziale akcji serii D w ramach Programów motywacyjnych 2 i 3

18.05.2022 | Raport 07/2022 | Wniosek Zarządu dotyczący sposobu podziału zysku osiągniętego w roku zakończonym 31 grudnia 2021 r. oraz ocena tego wniosku przez Radę Nadzorczą

23.03.2022 | Raport 06/2022 | Otrzymanie powiadomienia o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

16.03.2022 | Raport 05/2022 | Uzupełnienie raportu bieżącego 5/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. – informacje na temat zakończenia oferty publicznej

28.01.2022 | Raport 04/2022 | Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.

14.01.2022 | Raport 03/2022 | Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o Ofercie Publicznej

10.01.2022 | Raport 02/2022 | Informacja o zakończeniu w dniu 7 stycznia 2022 r. okresu stabilizacji kursu akcji Grupa Pracuj S.A. notowanych na rynku regulowanym GPW

07.01.2022 | Raport 01/2022 | Informacja o działaniach stabilizujących w okresie od 3 do 5 stycznia 2022 r.

2021

31.12.2021 | Raport 16/2021 | Informacja o działaniach stabilizujących w okresie od 27 do 30 grudnia 2021 r.

24.12.2021 | Raport 15/2021 | Informacja o działaniach stabilizujących w okresie od 20 do 23 grudnia 2021 r.

18.12.2021 | Raport 14/2021 | Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej

18.12.2021 | Raport 13/2021 |Informacja o działaniach stabilizujących w okresie od 14 do 17 grudnia 2021 r.

16.12.2021 | Raport 12/2021 | Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej

15.12.2021 | Raport 11/2021 | Informacja o działaniach stabilizujących w okresie od 9 do 13 grudnia 2021 r.

15.12.2021 | Raport 10/2021 | Otrzymanie zawiadomień na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej

15.12.2021 | Raport 9/2021 | Otrzymanie powiadomienia o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

15.12.2021 | Raport 8/2021 |Otrzymanie powiadomień o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

10.12.2021 | Raport 7/2021 | Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej

09.12.2021 | Raport 6/2021 | Otrzymanie zawiadomień na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej

09.12.2021 | Raport 5/2021 | Informacje na temat zakończonej oferty publicznej

08.12.2021 | Raport 4/2021 | Wprowadzenie akcji Grupa Pracuj S.A. do obrotu giełdowego

08.12.2021 | Raport 3/2021 | Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Grupa Pracuj S.A.

06.12.2021 | Raport 2/2021 | Dopuszczenie akcji Grupa Pracuj S.A. do obrotu giełdowego

06.12.2021 | Raport 1/2021 | Przystąpienie do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji